چشم درد

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

ميگويند در كشور ژاپن مرد ثروتمندی زندگی می كرد كه از درد چشم خواب به چشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع درمان ها را انجام داده بود اما نتيجه چندانی نگرفته بود.

پس از مشاوره فراوان با پزشكان و متخصصان زياد درمان درد خود را در مراجعه به يك راهب مقدس و شناخته شده می بيند.

پس به راهب مراجعه می كند و راهب نيز پس از معاينه وی به او پيشنهاد می دهد كه مدتی به هيچ رنگی بجز رنگ سبز نگاه نكند.

اول كمی تعجب ميكند ولی تصميم می گيرد كه اين كار را هم انجام دهد.

او پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمين خود دستور ميدهد با خريد بشكه های رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آميزی كند.

همينطور تمام اسباب و اثاثيه خانه را با همين رنگ عوض ميكند. او به اينها اكتفا نمي كند و پس از مدتی رنگ ماشين، ست لباس اعضای خانواده و مستخدمين و هر آنچه به چشم مي آيد را به رنگ سبز و تركيبات آن تغيير ميدهد و البته چشم دردش هم تسكين مي يابد.
بعد از مدتی مرد ثروتمند برای تشكر از راهب وی را به منزلش دعوت می نمايد.

راهب نيز كه با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد ميشود متوجه ميشود كه بايد لباسش را عوض كرده و خرقه ای به رنگ سبز به تن كند.

او نيز چنين كرده و وقتی به محضر بيمارش ميرسد از او می پرسد آيا چشم دردش تسكين يافته؟

مرد ثروتمند نيز تشكر كرده و ميگويد: “بله. اما اين گرانترين مداوايی بود كه تاكنون داشته.”

مرد راهب با تعجب به بيمارش مي گويد: “بالعكس اين ارزانترين نسخه اي بوده كه تاكنون تجويز كرده ام.”

او وقتي تعجب مرد ثروتمند را ديد ادامه داد برای مداوای چشم دردتان، تنها كافی بود عينكی با شيشه سبز خريداری می کردید و هيچ نيازی به اين همه مخارج نبود.

🌹ای نوجوان عزیز؛

تغيير دنيا كار احمقانه ای است اما تغيير ديدمان ارزانترين و موثرترين روش ميباشد.
ما نميتوانيم تمام دنيا را تغيير دهيم، بلكه با تغييراتی در ديدمان ميتوانيم دنيا را به كام خود درآوريم.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

 

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید