خودت را به خودت ثابت کن نه به دیگران

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

یک روز روباهی می خواست خرگوشی را بخورد . خرگوش زرنگ که راه فراری نداشت فکر بکری به مغزش رسید و با زیرکی نگاهی به روباه انداخت و گفت:” آهای … مگه تو کی هستی که می خواهی منو بخوری ؟”

روباه که از این حرف خیلی جاخورده بود گفت :” خوب! اینکه معلومه من روباهم وروباه ها هم خرگوش می خورند.”

خرگوش با جسارتی بیشتر می گوید:” اینطور که من دارم میبینم تو که روباه نیستی. اگرادعا می کنی روباه هستی باید این مسا له رو ثابت بکنی.”

روباه که دستپاچه شده بود گفت:” اگه از شیر مدرک بگیرم برات بیارم خوبه؟” خرگوش می گوید : آره خوبه اگه شیر به تو مدرک داد اونوقت بیا منو بخور

روباه پیش شیر می رود و با اصرار مدرکی می گیره که اثبات کنه او یک روباه است و با مدرک می ره پیش خرگوش . ولی خرگوش ناقلا فرار کرده و رفته بود .

روباه با کلی ناراحتی که خرگوش سرش کلاه گذاشته میره پیش شیر تا داستان را برای شیر تعریف کنه وقتی به شیر می رسه می بینه که گوزنی داره با شیر صحبت می کنه ومی گوید:

” تو که شیر نیستی اگر شیر هستی باید این مساله رو ثابت کنی .

شیر می گوید: عزیز من … یا من گرسنه هستم یا گرسنه نیستم…

اگر گرسنه نباشم دلیلی هم ندارد به تو ثابت کنم که شیر هستم ولی اگر گرسنه باشم وقتی تو را خوردم می فهمی که من شیر هستم…

روباه وقتی این قضیه را می بینه با کلی ناراحتی پیش شیر می آید ومی گوید :” ای شیر! تو که این قدر وارد هستی چرا وقتی من دفعه اول آمدم از تو مدرک اثبات روباه بودنم را بگیرم به من نگفتی که خرگوش می خواهد سرت کلاه بگذارد.

شیر در جواب می گوید : آخر من فکر کردم تو این مدرک را برای کسایی می خواهی که برای اثبات وجودشان احتیاج به سند ومدرک دارند …

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️

کانال تلگرام @ketabkoodak

وب سایت “کتاب و کودک”

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید