یکی بود یکی نبود تو یه جنگل قشنگ یه زنبور کوچولو بود یه سنجاقک کوچولو و یه کرم کوچولو که خیلی با هم دوست بودند هر روز باهم بازی می کردند از اینکه باهم دوست بودند خیلی خوشحال بودند.

داستان کرم کوچولو

یه روز که صبح سنجاقک کوچولو و زنبور کوچولو اومدند پیش دوستشون تا با هم بازی کنند دیدند که کرم کوچولو ناراحت نشسته یه گوشه هر چی بهش گفتند چی شده کرم کوچولو حرف نمی زد تا اینکه گفت من خیلی ناراحتم شما دوتا چقد خوبه که پرواز می کنید اما من نمی تونم پرواز کنم به همین خاطر خیلی دلم گرفته.

سنجاقک کوچولو و زنبور کوچولو دوستشون را خیلی دلداری دادند و بهش گفتند که مهم اینکه ما با هم دوستیم. کرم کوچولو هم به خاطر اینکه دوستاش ناراحت نشند دیگه حرفی نزد رفت تا با هم بازی کنند بعد از اینکه حسابی بازی کردند با هم قرار گذاشتند فردا با هم برن دشت پر از گل و اونجا با هم بازی کنند هر کدوم رفتند خونه خودشون.

فردا صبح اول سنجاقک کوچولو اومد سر قرار بعد زنبور کوچولو اما هر چی وایستند خبری از کرم کوچولو نشد نگران شدند رفتن سراغ دوستشون اما هر چی در خونش رو زدند کسی جواب نداد و گفتند شاید تو خونه خوابه وقتی رفتن تو خونه دیدند کسی اونجا نیست فقط گوشه خونه یه چیز سفید رنگ بود که نفهمیدند چیه و رفتند بیرون تا دنبال دوستشون بگردند اما هر چی گشتند خبری نشد.

اونا هر روز میومدند اما خبری از دوستشون نبود و خیلی ناراحت و نگران بودند یه روز صبح که دوباره اومدند اونجا دیدند در خونه کرم کوچولو بازه خیلی خوشحال شدند. رفتند در و زدند که دیدند یه غریبه اومد بیرون و بهشون گفت سلام بفرمایید تو. گفتند تو دیگه کی هستی اینجا خونه دوست ماست. 

کرم کوچولو بهشون لبخند زد و گفت من و نمی شناسید گفتند نه زود از خونه دوست ما برو بیرون اما دیدند هنوز اون غریبه بهشون می خنده دیگه داشتن عصبانی میشدن و می خواستن به زور بیرونش کنند که اون غریبه با خنده بهشون گفت :من کرم کوچولو هستم دیگه سنجاقک کوچولو و زنبور کوچولو با تعجب نگاه هم کردند.

بعد بهشون گفت یه روز که خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم دورم یه پیله سفید هست خیلی تلاش کردم پیله سفیدم و پاره کردم و اومدم بیرون دیدم یه پروانه هستم تازه فهمیدم که من یه کرم ابریشم بودم خیلی خوشحال شدم که بال دارم و می تونم پرواز کنم. بعد سه تایی خوشحال شدند و با هم پرواز کردند تا برن مثل قبل با هم بازی کنند.

📚منبع: dastanak.niniweblog.com

امتیاز دهید