عنوان: چه حمومی! چه آبی!

(شعر کودک)

 

چه حمومی! چه آبی!

نکنه تو آب بخوابی

 

آب می ریزم روی سرت

رو دست و پا و کمرت

 

تا من دوشو باز می کنم، می بنده

به کار خودش می خنده

 

یه وان داره که کوچکه

مثل وان عروسکه

 

یه حوله قشنگ داره

یه لیف رنگارنگ داره

 

کف می ماله به دست و پاش

وای! نره کف توی چشاش

 

شالاپ شلوپ آب می پاشه

خوشگل و ناز باباشه

 

می شورمش تمیز می شه

بَبَه، به

هی تو حموم می خنده،

قاه، قَقَه، قَه

 

 

 

منبع: کتاب ترانه های نوازش

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

🌹شاعر: مصطفی رحماندوست

🌹تصویرگر: علی خدایی

 

 

کانال کتاب کودک و نوجوان

ketabkoodak@

 

وب سایت “کتاب و کودک”

www.ketabokoodak.com

 

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید