من یک کتاب دارم

👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖

من یک کتاب دارم
پر از گل و ستاره
یه خونه عروسک
هزار تا قصه داره

کتاب خوشگل ما
قصه می گه برامون
قصه مادر بزرگ
تو شبهای زمستون

تو باغ قصه ما
حیوان ها مهربونند
پرنده ها تو باغش
با هم آواز می خونن

هر کی کتاب می خونه
این رو باید بدونه
کتاب برای همه
یک دوست مهربونه

👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖👦🏻📖
📚منبع: koodakcity.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید