مرغ قشنگم

🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صدا می کنه

دونه می خواد تا بخوره
برای من تخم بذاره

یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغم می پاشم

یه کاسه ی آب میارم
جلوی مرغم میذارم

اون می خوره آب و دونه
بعدش میره توی لونه

می خوابه قدقد می کنه
برای من تخم می کنه

🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊🐔😊
📝شاعر: مهری طهماسبی دهکردی
📚منبع: taraehayekoodakan.blogfa.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید