عنوان: مرغ سفید🐔

(آشنایی با حیوانات)

گروه سنی الف
(مناسب ۰ تا ۵ سال)

↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️

دویدم و دویدم
به مزرعه رسیدم
مرغ سفیدو دیدم

نشسته توی لونه
داره آواز میخونه:

“قدقدقدا، قدقدقدا
روی کاه نرمِ نرم
تخم میذارم پشت هم
تخم میذارم واسه شما
نه یکی و نه دوتا”

پس چند تا؟

“چار پنج تا”

تخم ها سفید و نازن
مثل گل پیازن
↗️↗️↗️↗️↗️↗️↗️↗️

کانال “کتاب کودک و نوجوان”
@ketabkoodak

وب سایت “کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید