لالایی گل‌ها

🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺

لالا لالا گل مینا
گل زرد و سرخ و زیبا

لالا لا لا گل صد پر
بخواب ای نازنین دلبر

لالا‌ لا لا گل یاسم
درخت سیب و گیلاسم

لالا لالا گل سنبل
جهان شد پر گلو بلبل

لالا لالا گل گلشن
که شمع تاریک و روز روشن

لالا لالا گل سوسن
سرت خم کن لبت بوسم

لالا لالا گل الو
درخت سیب و زردالو

لالا لالا گل عناب
شدم از گریه هات بی تاب

لالا لالا گل خیری
چرا اروم نمیگیری

لالا لالا گل زیره
چرا خوابت نمی گیره

لالا لالا گل بادوم
بخواب اروم بخواب اروم

لالا لالا گل نرگس
بلا بر تو نیاد هرگز

لالا لالا گل بادوم
بخواب آروم بخواب آروم

🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺🌼🌸🌺

📚منبع: kianjoojoo.blogfa.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید