شعر و لالایی

 

عنوان: لالایی و قارقار کلاغ
عروسکم رو آروم
روی پاهام خوابوندم

تکون تکونش دادم
براش لالایی خوندم

یهو کلاغ رو دیوار
شروع کرده قار و قار

اینقدر که قار و قار کرد
عروسک رو بیدار کرد

عروسکم، لالا لالا
لالایی لالایی کن

وقتی کلاغه خواب رفت
تو هم اونو صدا کن

 

وب سایت “کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید