سیب

🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊

سیب ، سیب ، سیب ، چه رنگی

چه میوه ی قشنگی

رو سیب سرخ نوشته

که میوه ی بهشته

چشمامو زود می بندم

بو ش می کنم ، می خندم

سبزه و سرخ و زرده

کی سیب ها رو خوشگل و خوشبو کرده

خدا خدای خوب ما

دوست تموم بچه ها

🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊🍎😊

📝شاعر: مصطفی رحماندوست
📚منبع: beyadebaba.blogfa.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید