عنوان: سرخ و سفید پسرم

(شعر کودک)

 

 

سرخ و سفید پسرم

سیب شب عید پسرم

 

لپ نگو توت فرنگی

چه چشمای قشنگی

 

چشم نگو، آسمونه

آبی مهربونه

 

آقا پسرم پلنگه

با گرگ بد می جنگه

 

وقتی منومیبینه

یه گوشه می نشینه

 

می شینه می گه:”قصه بگو

قصه گرگ و شیر و قو”

 

تو قصه وقتی جنگ می شه

گل پسرم پلنگ می شه

 

غرش و غوغا می کنه

با شیره دعوا می کنه

 

گرگو فرار می کنه

برای قو کاری می کنه

 

 

منبع: کتاب ترانه های نوازش

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاعر: مصطفی رحماندوست

تصویرگر: علی خدایی

 

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید