روز قشنگ کودک

👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧

امروز یه روز خوبه
روز قشنگ کودک

تبریک میگم بچه ها
روز شما مبارک

سالم باشید
شاد باشید

گل های باغ امید
خرّم و آزاد باشید

کاشکی همیشه باشه
خنده روی لباتون

شادی همیشه مهمون
باشه توی دلاتون

بازم میگم بچه ها
روز شما مبارک

تمام روزهای خوب
روز قشنگ کودک

👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧👦🏻👧

📚منبع: beytoote.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید