عنوان: دختری دارم کس نداره

(شعر کودک)

 

 

دختری دارم کس نداره

مثل او هیچ کس نداره

 

موهاشو ببین سیاهه

چشماش قشنگه؛ ماهه

 

قدشو ببین بلنده

دالی می کنه، می خنده

 

دختر من که کوچکه

نازداره و عروسکه

 

دختر من عروسکه، عروسک

تو دخترا خیلی تکه، تکه تک

 

اتل و متل عروسک قشنگه

ناز و عزیز کوچک و قشنگه

 

دو لپ داره، تربچه

با یک دهان غنچه

 

تربچه شو ماچ میکنم

گاز میزنم قاچ میکنم!

 

 

منبع: کتاب ترانه های نوازش

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاعر: مصطفی رحماندوست

تصویرگر: علی خدایی

 

 

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید